Onbelaste schenkingen via buitenlandse notarissen binnenkort niet meer mogelijk

De Kamercommissie Financiën heeft op dinsdag 7 juli 2020 het wetsvoorstel goedgekeurd dat de zogenaamde kaasroute moet sluiten. Het voorstel maakt de registratie verplicht van schenkingen van roerende goederen via een buitenlandse (vaak Nederlandse) notaris.
Het voorstel kreeg in de Kamercommissie een brede steun. Het ziet er dan ook naar uit dat het wetsvoorstel zal leiden tot een effectieve wetswijziging. De inwerkingtreding van het wetsvoorstel is vastgelegd op 1 december 2020.
Wacht dus niet langer indien u overweegt om nog een onbelaste notariële schenking te doen (bijvoorbeeld van effecten of aandelen van een patrimoniumvennootschap) en onderneem nu actie voor het te laat is!