Een hoger pensioen door uw studiejaren af te kopen? Tijd voor actie!

Een hoger pensioen door uw studiejaren af te kopen? Tijd voor actie! Eind november 2020 loopt de overgangsperiode af waarin studiejaren op een financieel gunstige manier kunnen worden geregulariseerd. Is het aangewezen om van deze regeling gebruik te maken? We zetten een en ander voor u [...]