Vermogensopbouw

Met wie bouwt u vermogen op?

Wanneer u de partner van uw leven hebt gevonden, staat u best even stil bij de juridische vorm waaronder u zal samenleven. Deze keuze heeft immers belangrijke gevolgen voor uw financiële situatie.

Juridisch gezien bestaan er drie vormen van samenwonen:

  • Feitelijk samenwonen
  • Wettelijk samenwonen
  • Huwen

De keuze voor de ene of de andere vorm heeft gevolgen voor uw vermogen

Gehuwden hebben de mogelijkheid om de eigendomsrechten van hun bezittingen te regelen via hun huwelijksstelsel. Zij kunnen kiezen uit het wettelijk stelsel, het stelsel van scheiding van goederen (eventueel met verrekening van aanwinsten) en het stelsel van algehele gemeenschap.

Het wettelijk stelsel kent drie vermogens: het eigen vermogen van elke echtgenoot, waartoe de goederen behoren die men reeds bezat voor het huwelijk, de goederen die tijdens het huwelijk om niet (bijvoorbeeld door schenking of erfenis) zijn verkregen en goederen met een persoonlijk karakter. De beroepsinkomsten en de inkomsten van de eigen goederen behoren tot het gemeenschappelijk vermogen.

Bij een stelsel van scheiding van goederen zijn er slechts twee vermogens: het eigen vermogen van elke echtgenoot. In vergelijking met het wettelijk stelsel blijven ook de beroepsinkomsten en inkomsten van eigen goederen eigendom van diegene die ze ontvangt. De zuivere scheiding van goederen kan conventioneel worden gemilderd door een beding van verrekening van aanwinsten.

Bij een stelsel van algehele gemeenschap tenslotte zijn, behoudens enkele uitzonderingen, alle goederen gemeenschappelijk.

Echtgenoten kunnen van deze regeling afwijken en hun vermogensrechten verder moduleren in een huwelijkscontract.

Voor samenwonenden geldt een regeling die gelijkaardig is aan het stelsel van scheiding van goederen bij gehuwden. Elk behoudt zijn eigen goederen (en inkomsten). Goederen die samen werden verworven behoren hun toe in onverdeeldheid.

Samenwonenden kunnen specifieke voorwaarden van het samenwonen regelen in een samenlevingscontract, zoals de organisatie van het gezin en een aantal gevolgen van het samenwonen voor het bezit. Via deze link “Samenwonen of trouwen? Een doordachte keuze – Lemon Consult” vindt u meer informatie over de verschillen tussen samenwonen en trouwen.

Vermijd onnodige risico’s door een goede spreiding

Wie op een eenvoudige en rendabele manier wil beleggen, moet één cruciaal principe in acht nemen: spreiding. Algemeen beschouwd bestaat een vermogen met een gezonde spreiding immers voor een belangrijk deel uit vastgoed. Vastgoed vormt doorgaans een rendabele en veilige belegging.

Daarnaast is het ook belangrijk uw beleggingsportefeuille goed te spreiden tussen verschillende industrieën (energie, telecom, farma,…) en geografische regio’s. Een beleggersportefeuille die goed gespreid is, schommelt immers minder in waarde.

Door wereldwijde spreiding verdeelt u uw vermogen ook over verschillende valuta. Dit kan verstandig zijn voor de lange termijn, omdat u niet weet wat er de komende decennia met de koopkracht van bijvoorbeeld de euro gaat gebeuren. Voor uw korte termijn doestellingen kan u dat best vermijden.

Start met alles in kaart te brengen

U start het best met een grondige inventarisatie van uw huidige financiële situatie: hoeveel vermogen is er eigenlijk? Wat is de verwachte pensioenuitkering die u zelf, via uw vennootschap of bij uw werkgever aan het opbouwen bent? Heeft u specifieke investeringsplannen? En hoeveel denkt u de komende jaren te kunnen sparen?

Om uw spaarcapaciteit in te schatten moet u niet alleen weten hoeveel u verdient, maar ook hoe groot uw uitgaven zijn.

De volgende stap is het formuleren van uw doelstellingen en ze vervolgens duidelijk op papier te zetten. Bv: een nieuw huis kopen, studies kinderen betalen, je eigen onderneming starten, op reis gaan, …

Uw beleggingshorizon is bepalend voor de hoeveelheid risico

Uw doelstellingen bepalen niet alleen hoeveel centen u later nodig heeft, maar ook wanneer. De periode tussen vandaag en de dag dat u geld wilt uitgeven, wordt de beleggingshorizon genoemd.

Hoe korter uw beleggingshorizon, hoe minder tijd u hebt om bij tegenvallende beleggingsresultaten aanpassingen te doen.

Uw beleggingshorizon is daarom een belangrijke maatstaf voor hoeveel risico u zich kan veroorloven, en daarmee een hoofdingrediënt bij het bepalen van de verdeling van uw vermogen tussen beleggingscategorieën van variërend risico.

Beperk uw transacties en kostenstructuur

Wanneer u belegt, dan brengt dit bepaalde kosten met zich mee. Dit kan gaan over instapkosten, beheerskosten, prestatievergoeding, etc. Deze kosten kunnen echter het rendement van uw belegging sterk afromen.

Verder is het ook aangewezen om het aantal transacties in uw beleggingsportefeuille zo veel als mogelijk te beperken. Bij iedere in- en uitstap worden immers ook veelal kosten aangerekend zodat deze eveneens uw uiteindelijke rendement afzwakken.

Bescherming van uw vermogen bij onbekwaamheid: de zorgvolmacht

Wat als het noodlot toeslaat en je door ziekte of ongeval niet meer in staat bent bepaalde handelingen te stellen of beslissingen te nemen? Met een zorgvolmacht kan je hierop anticiperen!

Een zorgvolmacht is een document waarin je één of meerdere personen (bv. je partner of je kinderen) volmacht geeft om in jouw plaats te handelen wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent.

Dit kan zowel onderhands als via een notariële akte opgesteld worden. In sommige gevallen is echter steeds een notariële volmacht nodig, bv. voor de verkoop van een onroerend goed.

Meer info over de zorgvolmacht kan u hier “De zorgvolmacht – Lemon Consult” terugvinden.