Het UBO-register: ook voor uw maatschap en vennootschap!

2018-11-08T11:07:30+00:00 27 september 2018|Vermogen|

Binnenkort treedt het nieuwe UBO-register in werking. Wat houdt dit precies in en wat zijn de gevolgen hiervan voor uw maatschap of vennootschap? UBO-register Het UBO-register is een register van uiteindelijke begunstigden (“UBO” staat voor “Ultimate Benficial Owner”). In het kader van de antiwitwaswetgeving worden alle vennootschappen (incl. maatschappen) verplicht [...]

De volgende hervorming: nieuw vennootschapsrecht op komst

2018-09-15T14:02:25+00:00 14 september 2018|Fiscaliteit|

De inkt van het vernieuwde erfrecht, huwelijksvermogensrecht, erfbelasting, economisch recht en vennootschapsbelasting is nog niet droog, en daar staat een volgende ingrijpende hervorming voor de deur. Deze keer is het vennootschapsrecht aan de beurt. Voor alle duidelijkheid: de nieuwe wet is nog niet gestemd, maar ligt momenteel ter bespreking voor [...]

De hervorming van het ondernemingsrecht heeft belangrijke gevolgen voor uw maatschap

2018-06-25T12:14:14+00:00 22 juni 2018|Successie|

Door de Wet van 27 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht wordt een nieuw ondernemingsbegrip ingevoerd.  Als gevolg van de hervorming zal ook een burgerlijke maatschap voortaan als een onderneming worden beschouwd.  De onderwerping van de maatschap aan de regels van het ondernemingsrecht heeft belangrijke gevolgen.  Een maatschap [...]

Is uw fiscaal en financieel potentieel volledig benut?

2018-05-28T10:54:00+00:00 20 juni 2018|

U gaat dagelijks om met vastgoed, zowel voor uw klant als voor uzelf. U heeft er dan ook een passie voor. Uw vermogen bestaat bijgevolg hoofdzakelijk uit onroerend goed, zowel privé als in één of meerdere vennootschappen. Uw huidige situatie is gegroeid over de jaren heen. Maar bent u op [...]

Haalt u reeds het maximale uit uw pensioen?

2018-05-30T11:01:04+00:00 14 juni 2018|

Weinig onderwerpen zijn zo besproken als ons pensioen. Ons wettelijk pensioen komt immers meer en meer onder druk te staan. Bovendien is de pensioenwetgeving de voorbije jaren herhaaldelijk gewijzigd. Maar van welke factoren is het pensioenbedrag eigenlijk afhankelijk? En loont het de moeite om een jaar langer aan de slag [...]