Een vennootschap oprichten: zo begin je eraan

2019-03-29T10:39:43+00:00 29 maart 2019|Fiscaliteit|

Het oprichten van een vennootschap is voor vele ondernemers een belangrijke mijlpaal in hun professionele loopbaan. Wanneer is het ideale moment om een vennootschap op te richten? Hoe pak ik dit concreet aan? Welke structuur is het meest aangewezen? Op welke manier kan ik mezelf verlonen? Hoe kan ik duidelijke [...]

Bent u goed verzekerd bij ziekte of invaliditeit?

2019-03-20T13:27:46+00:00 20 maart 2019|Vermogen|

Ieder van ons kan ziek worden of een ongeval hebben. Voor een zelfstandige heeft dit echter andere financiële gevolgen dan voor een loontrekkende. Een zelfstandige (met gezinslast) valt bij arbeidsongeschiktheid terug op een uitkering van € 60,26 bruto per dag vanwege het ziekenfonds. Deze dagvergoeding is dikwijls onvoldoende om uw [...]

Een belastingvrij dividend ontvangen? Het kan!

2019-02-28T11:24:40+00:00 28 februari 2019|Fiscaliteit|

Sinds vorig jaar kan u een dividend ontvangen dat vrijgesteld is van roerende voorheffing. Voor 2019 levert dit een belastingvoordeel op tot € 240. Wanneer een dividend wordt uitgekeerd wordt hierop in de regel roerende voorheffing ingehouden. Het algemeen tarief inzake roerende voorheffing bedraagt op vandaag 30%. In het Zomerakkoord van [...]

Samenwonen of huwen: meer dan alleen maar een ja-woord

2019-02-23T17:56:49+00:00 23 februari 2019|Varia, Vermogen|

Wanneer u de partner van uw leven hebt gevonden, staat u best even stil bij de juridische vorm waaronder u zal samenleven. Deze keuze heeft immers belangrijke gevolgen voor uw fiscale en financiële situatie. Juridisch gezien bestaan er drie vormen van samenwonen: Feitelijk samenwonen Wettelijk samenwonen Huwen De keuze voor [...]

Heeft u uw persoonlijk pensioentraject al uitgestippeld?

2019-02-19T11:21:16+00:00 19 februari 2019|Pensioen|

Hoe kan ik mijn levensstandaard handhaven eens ik op pensioen ben? Welk kapitaal moet ik hiervoor zelf bijeen sparen? Het zijn vragen waar u waarschijnlijk ook mee worstelt. Om een antwoord te bieden op deze vragen wordt er vaak gesproken over de verschillende pensioenpijlers. Zij vormen de basis van uw [...]

Start To Plan: opleidingstraject in successie- en financiële planning

2019-04-06T22:40:07+00:00 1 februari 2019|

"Praktisch, 'to the point', interactief, met tal van optimalisatieschema's. Besluit = topseminar." Piet Dujardin, Certam Bedrijfsrevisoren Wat gebeurt er met mijn zaak en de rest van mijn vermogen mocht ik komen te overlijden? Moet ik stappen ondernemen naar aanleiding van het nieuwe erfrecht? Welk kapitaal moet ik opbouwen om mijn [...]

Nieuw voor uw vennootschappen: winst en verlies met elkaar compenseren

2019-01-29T11:04:39+00:00 27 januari 2019|Fiscaliteit|

Ondernemers die met meerdere vennootschappen werken kennen wellicht het probleem: wanneer de ene vennootschap winst maakt en de andere verlies, dan kunnen deze niet tegen elkaar afgezet worden. Er zal door de winstgevende vennootschap steeds vennootschapsbelasting betaald worden op de door haar gemaakte winst. Daar komt nu verandering in. Schets [...]