Koop of verbouw je een woning of appartement? Dan kan je misschien aanspraak maken op één of meerdere fiscale voordelen. We lichten er alvast 5 toe.

Fiscale voordelen

Verlaagd verkooprecht

Voor de aankoop van de enige woning geldt er een lager verkooprecht. In beginsel bedraagt dit 6% van de aankoopprijs, terwijl dit 10% bedraagt voor een andere woning.

Dit tarief kan evenwel verder verminderd worden tot 5% indien er binnen de 5 jaar na aankoop overgegaan wordt tot een grondige renovatie of (gedeeltelijke) sloop en herbouw van de woning.

Voor de aankoop van bescheiden woningen is er een extra korting voorzien. Dit zijn woningen die aangekocht worden voor minder dan € 200.000 (of € 220.000 in bepaalde kernsteden en de Brusselse Vlaamse rand). De korting bedraagt € 5.600 indien het verkooprecht van 6% van toepassing is en € 4.800 wanneer het verkooprecht 5% bedraagt.

Verlaagd btw-tarief voor renovaties

Renoveert u een woning die meer dan 10 jaar oud is? Dan kan u deze werken laten uitvoeren tegen het btw-tarief van 6% i.p.v. het normale tarief van 21%. Opgelet: enkel renovatiewerken die uitgevoerd worden door een aannemer komen in aanmerking. Koopt u materialen aan en steekt u zelf de handen uit de mouwen, dan betaalt u het normale tarief van 21% btw.

Verlaagd btw-tarief voor sloop- en herbouw

Het btw-tarief voor wie een oude woning afbreekt en heropbouwt is tijdelijk verlaagd tot 6%. De maatregel loopt tot en met 31 december 2022. Facturen die vóór deze datum zijn opgemaakt kunnen genieten van dit verlaagt btw-tarief. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan het regime verbonden. Eén van de voornaamste voorwaarden is dat de bewoonbare oppervlakte van de woning niet meer dan 200 m² mag bedragen.

Naast deze tijdelijke verlaging is er ook permanent een verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing voor de sloop- en herbouw in 32 steden. De lijst met steden kan u hier raadplegen.

Premie voor sloop en herbouw

De Vlaamse Overheid kent tijdelijk een premie toe aan mensen die een oude woning afbreken en vervangen door een nieuwbouw. Voor aanvragen van omgevingsvergunningen in 2021 en 2022 bedraagt deze sloop- en heropbouwpremie € 10.000.

Deze premie is evenwel niet cumuleerbaar met de tijdelijke BTW-verlaging van 6% voor sloop- en herbouw.

Vermindering onroerende voorheffing

U kan een tijdelijke vermindering van de onroerende voorheffing krijgen voor een energiezuinige woning. Voor nieuwbouw wordt een korting van 50% of 100% van de onroerende voorheffing toegekend wanneer het E-peil van de woning respectievelijk E30 en E20 bedraagt. Voor ingrijpende energetische renovaties waarvan de woning na de renovatie een E-peil van hoogstens E60 heeft wordt een vermindering van 100% van de onroerende voorheffing toegekend.

De vermindering wordt toegekend gedurende 5 jaar.

Aandachtspunten bij de aankoop of verbouwing van uw woning

Hebben de fiscale voordelen je overtuigd om een woning te kopen en/of te verbouwen? Mooi! Weet dat er dan een aantal aandachtspunten zijn.

Wie wordt eigenaar?

Het is van belang na te denken hoe u eigenaar wil worden van de woning. Verricht u de aankoop alleen of met uw partner? In welke verhouding koopt u aan? Of heeft één van u al een grond of woning en wil u nu samen bouwen of verbouwen? Investeert de ene partner meer financiële middelen dan de ander?

Al deze vragen illustreren dat het van groot belang is om vooraf goed na te denken over de financiering en de eigendomsrechten van het onroerend goed. Dit heeft immers een grote impact mocht er later een overlijden of echtscheiding plaatsvinden. Leg dus tijdig de nodige afspraken schriftelijk vast. Meer hierover leest u hier.

Wat bij een overlijden?

Wat gebeurt er met de woning als één van u beiden komt te overlijden? Heeft de langstlevende dan nog woonzekerheid of moet deze rekening houden met andere familieleden die mede-eigenaar worden van de woning? Om de langstlevende te beschermen is het vaak noodzakelijk dat er bijkomende stappen ondernomen worden.

De aankoop van een woning is niet iets waarbij over één nacht ijs mag worden gegaan. Voor velen maakt hun eigen woning immers het grootste van hun vermogen uit. Een juiste structurering en goede afspraken zijn dan ook noodzakelijk om elkaar te beschermen en latere discussies te vermijden. Lemon Consult adviseert u graag over welke keuzes u hierbij het beste maakt.

Steve Bossuyt
Expert fiscale en familiale planning

Vragen over dit artikel? Neem contact op met de auteur.