Vlabel heft geen erfbelasting bij de uitwerking van een verblijvingsbeding op onverdeelde goederen

Goed nieuws voor echtgenoten die gehuwd zijn onder een stelsel van scheiding van goederen. Indien zij elkaar maximaal wensen te beschermen indien één van hen komt te overlijden, kunnen zij, door het opnemen van een verblijvingsbeding in hun huwelijkscontract, onverdeelde (roerende) goederen voortaan onbelast aan elkaar laten toekomen. Dit [...]