Ik heb een specifieke vraag 2017-12-19T22:31:46+00:00

Hoe kan ik zorgeloos op pensioen gaan? Koop ik vastgoed met mijn onderneming of privé? Waar kan ik nog optimaliseren als het op belastingen aankomt? Als er iets met mij gebeurt, wie krijgt dan wat en zijn mijn geliefden goed beschermd? Moet ik een extra vennootschap oprichten?

Typische vragen waar veel van onze klanten van wakker liggen. Tot ze ons kennen. Ons multidisciplinair team start telkens met een analyse van de volledige privé- en professionele situatie en familiale belangen.

Onze specialisten bekijken dit vanuit hun verschillende invalshoeken. Van zodra alles in kaart is gebracht, zoeken we de beste manier om al jouw belangen op elkaar af te stemmen. Je krijgt dan strategisch advies op vlak van fiscaliteit, pensioenopbouw, vermogens- en successieplanning: een concreet antwoord met de voor jou meest optimale aanpak.

Vervolgens begeleiden we het uitrollen van dat plan in overleg met je andere adviseurs, zoals je accountant.  Indien gewenst begeleiden we je op fiscaal of juridisch vlak nog verder, bijvoorbeeld in het opstellen van contracten of het uittekenen van nieuwe structuren.

Specifieke vragen gaan meestal over:

Welk is de levensstandaard die je ambieert en hoe kan je deze behouden als je op pensioen gaat? Dat is het uitgangspunt van ons onderzoek. Op basis daarvan adviseren wij hoeveel je moet sparen en hoe je best je pensioenkapitaal uitbouwt in functie van de specifieke situatie waarin je leeft. Zo kom je tot een volledig gepersonaliseerde aanpak.

De Lemon touch:

 Ervoor zorgen dat wens en werkelijkheid samenvallen en je, als het zover is, niet voor voldongen feiten komt te staan.

Begeleiding voor de berekening van je huidige en toekomstige levensstandaard, de opbouw van je pensioenkapitaal, de impact van invaliditeit of een plots overlijden…

Benut je alle technieken om verantwoord belastingen te betalen? Hoe bescherm je je vastgoed tegen het risico van ondernemen? Wat is je optimale loonpolitiek?

Een antwoord ligt misschien in het verbeteren van de structuur van je vennootschappen. Dat komt pas naar boven als de totaliteit van je vermogen, je zakelijke en privébelangen onderzocht zijn en onze experts hun beste antwoord bouwen rond jouw specifieke situatie.

De Lemon touch:

 Erkende fiscalisten, juristen en onafhankelijke planners zoeken in een multidisciplinair team naar
de voor jou optimale organisatie en structuren om belastingen te herleiden tot wat noodzakelijk is.

Begeleiding in herstructureringen, fusies, (partiële) splitsingen, holdingvennootschappen, managementvennootschappen, rulingaanvragen, vennootschapssimulaties, aandelenoptieplan werknemers, vastgoedfiscaliteit, …

Hoe jij het beste je vermogen opbouwt, dat bekijken wij liefst op basis van een vermogensscan. Daarin bevragen we de spreiding van je vermogen – binnen en buiten vennootschappen, waar welke belastingen vallen, welke optimalisaties mogelijk zijn, enz. Op basis daarvan ontvang je ons persoonlijk antwoord en meestal enkele extra’s. Bijvoorbeeld wat het effect zou zijn van 1% meer rendement, of hoe jij en je gezin financieel beschermd zijn tegen invaliditeit.

De Lemon touch:

De breedte van het advies garandeert dat werkelijk elk aspect van een vermogen wordt meegenomen in de analyse.
Zo wordt je totaal vermogen in zijn private en zakelijke context geoptimaliseerd.

Begeleiding in schenkingen, bankgiften, huwelijkscontracten, aanwasovereenkomsten, tontines, testamenten, burgerlijke maatschappen, private stichtingen, successieplanning in beleggingsverzekeringen, vastgoed in het buitenland, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, vastgoedfiscaliteit, rulingaanvragen bij Vlabel, …

Zorgen voor je naasten, ook als je er niet meer bent  – dat houdt veel van onze klanten wakker. Meestal is voor hen belangrijk te weten wie wat erft, ook om te bekijken of hen dat wel bevalt. En welke mogelijkheden er nog zijn.
Anderzijds is het overdragen van je onderneming vaak een delicate zaak die een heel persoonlijke benadering vraagt met respect voor familiale gevoeligheden.

Op basis van een uitgebreide successiescan bekijken wij heel concreet hoe je gezin er financieel voor staat als jij er niet meer zou zijn. Hoe je je nieuwe partner eventueel beter kunt beschermen of hoe je ook op dit vlak evenwicht kunt vinden in een nieuw samengesteld gezin.
Ook bedrijfsstructuren kunnen best nu al onder de loep genomen worden en eventueel bijgestuurd met het oog op latere opvolging.

De Lemon touch:

 Hoe je je vermogen overlaat aan je naasten of aan volgende generaties is vaak een gevoelige aangelegenheid, zowel emotioneel als zakelijk. De combinatie van jaren ervaring met onze juridisch-fiscaal-financiële achtergrond zorgen voor een stap voor stap begeleiding in dit proces.

Begeleiding in schenkingen, bankgiften, huwelijkscontracten, aanwasovereenkomsten, tontines, testamenten, burgerlijke maatschappen, STAK – private stichtingen, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, herstructureringen, fusies, (partiële) splitsingen, holdingvennootschappen, managementvennootschappen, rulingaanvragen, vennootschapssimulaties, …

Of het nu gaat over de overdracht van (een deel van) je vermogen, het veiligstellen van je gezin of het herstructureren van je ondernemingen, elke keer komt het erop neer een waterdicht contract op te stellen. Onze experts in uiteenlopende materies als fiscaliteit, vennootschapsrecht, successierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht zorgen ervoor dat deze contracten telkens weer tot in de puntjes in orde zijn.

De Lemon touch:

 De gedegen kennis van dergelijke uiteenlopende materies vormt de basis van onze unieke aanpak: alleen Lemon Consult bekijkt elke overeenkomst vanuit een totaalvisie op jouw vermogen.

Begeleiding in dienstverleningsovereenkomsten, optieovereenkomsten, huurovereenkomsten, koopovereenkomsten handelsfonds/aandelen, statutenwijzigingen, aandeelhoudersovereenkomsten, familiecharters, …

Nieuws

Langer (moeten) werken: wat met uw verzekering ‘gewaarborgd inkomen’?

12 november 2019|

Sinds enkele jaren is de uitkering van pensioenkapitalen uit de tweede pijler (IPT, VAPZ,…) gekoppeld aan de wettelijke pensioendatum. Dit betekent dat: De pensioenkapitalen mogen worden uitgekeerd vanaf het moment dat u recht hebt op [...]

Investeringen gepland? Doe het nog dit jaar!

31 oktober 2019|

Heeft u met uw onderneming investeringen gepland? Dan is het te overwegen om deze nog voor het jaareinde te doen. Aan investeringen in 2019 zijn immers een aantal fiscale voordelen verbonden die vanaf 2020 verdwijnen. [...]

Het beding van aanwas onder de loep

25 oktober 2019|

Heeft u in het verleden samen met uw oudere of jongere partner een beding van aanwas afgesloten? En heeft u het leeftijdsverschil destijds gecompenseerd met een hogere of lagere inleg? Is het op vandaag überhaupt [...]

Meer nieuws

Kalender

Start to Plan: opleidingstraject in successie- en pensioenplanning

5 september 2019 | 13:30 - 12 december 2019 | 17:00

Start to Plan: opleidingstraject in successie- en pensioenplanning

6 september 2019 | 13:30 - 13 december 2019 | 17:00