Ik heb een specifieke vraag 2017-12-19T22:31:46+00:00

Hoe kan ik zorgeloos op pensioen gaan? Koop ik vastgoed met mijn onderneming of privé? Waar kan ik nog optimaliseren als het op belastingen aankomt? Als er iets met mij gebeurt, wie krijgt dan wat en zijn mijn geliefden goed beschermd? Moet ik een extra vennootschap oprichten?

Typische vragen waar veel van onze klanten van wakker liggen. Tot ze ons kennen. Ons multidisciplinair team start telkens met een analyse van de volledige privé- en professionele situatie en familiale belangen.

Onze specialisten bekijken dit vanuit hun verschillende invalshoeken. Van zodra alles in kaart is gebracht, zoeken we de beste manier om al jouw belangen op elkaar af te stemmen. Je krijgt dan strategisch advies op vlak van fiscaliteit, pensioenopbouw, vermogens- en successieplanning: een concreet antwoord met de voor jou meest optimale aanpak.

Vervolgens begeleiden we het uitrollen van dat plan in overleg met je andere adviseurs, zoals je accountant.  Indien gewenst begeleiden we je op fiscaal of juridisch vlak nog verder, bijvoorbeeld in het opstellen van contracten of het uittekenen van nieuwe structuren.

Specifieke vragen gaan meestal over:

Welk is de levensstandaard die je ambieert en hoe kan je deze behouden als je op pensioen gaat? Dat is het uitgangspunt van ons onderzoek. Op basis daarvan adviseren wij hoeveel je moet sparen en hoe je best je pensioenkapitaal uitbouwt in functie van de specifieke situatie waarin je leeft. Zo kom je tot een volledig gepersonaliseerde aanpak.

De Lemon touch:

 Ervoor zorgen dat wens en werkelijkheid samenvallen en je, als het zover is, niet voor voldongen feiten komt te staan.

Begeleiding voor de berekening van je huidige en toekomstige levensstandaard, de opbouw van je pensioenkapitaal, de impact van invaliditeit of een plots overlijden…

Benut je alle technieken om verantwoord belastingen te betalen? Hoe bescherm je je vastgoed tegen het risico van ondernemen? Wat is je optimale loonpolitiek?

Een antwoord ligt misschien in het verbeteren van de structuur van je vennootschappen. Dat komt pas naar boven als de totaliteit van je vermogen, je zakelijke en privébelangen onderzocht zijn en onze experts hun beste antwoord bouwen rond jouw specifieke situatie.

De Lemon touch:

 Erkende fiscalisten, juristen en onafhankelijke planners zoeken in een multidisciplinair team naar
de voor jou optimale organisatie en structuren om belastingen te herleiden tot wat noodzakelijk is.

Begeleiding in herstructureringen, fusies, (partiële) splitsingen, holdingvennootschappen, managementvennootschappen, rulingaanvragen, vennootschapssimulaties, aandelenoptieplan werknemers, vastgoedfiscaliteit, …

Hoe jij het beste je vermogen opbouwt, dat bekijken wij liefst op basis van een vermogensscan. Daarin bevragen we de spreiding van je vermogen – binnen en buiten vennootschappen, waar welke belastingen vallen, welke optimalisaties mogelijk zijn, enz. Op basis daarvan ontvang je ons persoonlijk antwoord en meestal enkele extra’s. Bijvoorbeeld wat het effect zou zijn van 1% meer rendement, of hoe jij en je gezin financieel beschermd zijn tegen invaliditeit.

De Lemon touch:

De breedte van het advies garandeert dat werkelijk elk aspect van een vermogen wordt meegenomen in de analyse.
Zo wordt je totaal vermogen in zijn private en zakelijke context geoptimaliseerd.

Begeleiding in schenkingen, bankgiften, huwelijkscontracten, aanwasovereenkomsten, tontines, testamenten, burgerlijke maatschappen, private stichtingen, successieplanning in beleggingsverzekeringen, vastgoed in het buitenland, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, vastgoedfiscaliteit, rulingaanvragen bij Vlabel, …

Zorgen voor je naasten, ook als je er niet meer bent  – dat houdt veel van onze klanten wakker. Meestal is voor hen belangrijk te weten wie wat erft, ook om te bekijken of hen dat wel bevalt. En welke mogelijkheden er nog zijn.
Anderzijds is het overdragen van je onderneming vaak een delicate zaak die een heel persoonlijke benadering vraagt met respect voor familiale gevoeligheden.

Op basis van een uitgebreide successiescan bekijken wij heel concreet hoe je gezin er financieel voor staat als jij er niet meer zou zijn. Hoe je je nieuwe partner eventueel beter kunt beschermen of hoe je ook op dit vlak evenwicht kunt vinden in een nieuw samengesteld gezin.
Ook bedrijfsstructuren kunnen best nu al onder de loep genomen worden en eventueel bijgestuurd met het oog op latere opvolging.

De Lemon touch:

 Hoe je je vermogen overlaat aan je naasten of aan volgende generaties is vaak een gevoelige aangelegenheid, zowel emotioneel als zakelijk. De combinatie van jaren ervaring met onze juridisch-fiscaal-financiële achtergrond zorgen voor een stap voor stap begeleiding in dit proces.

Begeleiding in schenkingen, bankgiften, huwelijkscontracten, aanwasovereenkomsten, tontines, testamenten, burgerlijke maatschappen, STAK – private stichtingen, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, herstructureringen, fusies, (partiële) splitsingen, holdingvennootschappen, managementvennootschappen, rulingaanvragen, vennootschapssimulaties, …

Of het nu gaat over de overdracht van (een deel van) je vermogen, het veiligstellen van je gezin of het herstructureren van je ondernemingen, elke keer komt het erop neer een waterdicht contract op te stellen. Onze experts in uiteenlopende materies als fiscaliteit, vennootschapsrecht, successierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht zorgen ervoor dat deze contracten telkens weer tot in de puntjes in orde zijn.

De Lemon touch:

 De gedegen kennis van dergelijke uiteenlopende materies vormt de basis van onze unieke aanpak: alleen Lemon Consult bekijkt elke overeenkomst vanuit een totaalvisie op jouw vermogen.

Begeleiding in dienstverleningsovereenkomsten, optieovereenkomsten, huurovereenkomsten, koopovereenkomsten handelsfonds/aandelen, statutenwijzigingen, aandeelhoudersovereenkomsten, familiecharters, …

Nieuws

Vergeet uw verklaring van behoud niet! De deadline verstrijkt op 31 augustus 2019.

12 juli 2019|

Eén van de krachtlijnen van het nieuwe erfrecht is de hervorming van de regels inzake de wijze en waardering van de in te brengen en in te korten schenkingen. De nieuwe erfenisregels worden bij ieder [...]

Nieuwe wettelijke ziekteregeling voor zelfstandigen

12 juli 2019|

Moet u als zelfstandige het werk onderbreken na een ongeval of door ziekte? Dan kan u sinds 1 juli bij langdurige arbeidsongeschiktheid al onmiddellijk een uitkering ontvangen van het ziekenfonds. De wachttijd werd ingekort, zodat [...]

Ik ga scheiden van mijn partner… Welke impact zal dit hebben op mijn pensioen?

28 juni 2019|

Na een echtscheiding kan u als gepensioneerde mogelijks een zogenaamd echtscheidingspensioen ontvangen. De term luidt officieel: een pensioen als uit de echt gescheiden partner. Maar wat houdt dat echtscheidingspensioen nu exact in? Wettelijk pensioen: wat [...]

Meer nieuws

Kalender

Start to Plan: opleidingstraject in successie- en pensioenplanning

5 september 2019 | 13:30 - 12 december 2019 | 17:00

Start to Plan: opleidingstraject in successie- en pensioenplanning

6 september 2019 | 13:30 - 13 december 2019 | 17:00