Nieuws successie2022-11-29T14:44:52+01:00

Meer weten over successie? Lees hier verder

Reeks – Schenken zonder zorgen: uitsluitingsclausule en vervreemdingsverbod

27 maart 2024|

Wie de successiefactuur voor zijn kinderen wil beperken, kan overwegen om een schenking te doen. Maar, een schenking is onomkeerbaar en dus voor vele ouders een groot struikelblok. Eigenlijk hoeft dit niet zo te [...]

Recht op omzetting: een zwaard van Damocles over het vruchtgebruik

29 januari 2024|

Het erfrecht is een historisch gegroeid compromis tussen de belangen van de verschillende erfgenamen. Indien u hier niet van afwijkt, voorziet de wet dat de langstlevende echtgenoot ‘vruchtgebruik’ erft en de andere erfgenamen eigendomsrechten [...]

Reeks – Schenken zonder zorgen: Conventioneel beding van terugkeer

15 januari 2024|

Wie de successiefactuur voor zijn kind wil beperken, kan overwegen om een schenking te doen. Maar, een schenking is onomkeerbaar en dus voor vele ouders een groot struikelblok. Eigenlijk hoeft dit niet zo te [...]

Scheiden en je successieplanning: vijf essentiële stappen voor financiële gemoedsrust

29 november 2023|

Een echtscheiding of relatiebreuk is een ingrijpende gebeurtenis die niet alleen emotionele, maar ook heel wat praktische gevolgen met zich meebrengt. Een van de aspecten die vaak over het hoofd wordt gezien in deze [...]

Successieplanning met onroerend goed: opgelet met de renovatieplicht!

26 oktober 2023|

In het kader van een successieplanning wordt in de praktijk vaak overgegaan tot het schenken van een onroerend goed. Bij het later overlijden van de schenker zal er door deze schenking immers minder erfbelasting [...]

Beding van aanwas op levensverzekeringen: doorn in het oog van de fiscus

10 februari 2023|

Beding van aanwas op levensverzekeringen: doorn in het oog van de fiscus Het beding van aanwas wordt vaak als planningstechniek gebruikt om de langstlevende partner te beschermen. Samenwonende partners, maar ook gehuwden indien het [...]

Schenken van onroerend goed of het opzetten van een gesplitste aankoop: impact op de fiscale voordelen van de kinderen

23 januari 2023|

In het kader van een vermogensplanning wordt regelmatig geadviseerd om over te gaan tot een schenking van een onroerend goed aan de kinderen of om samen met de kinderen een zgn. gesplitste aankoop op te [...]

Ga naar de bovenkant